GLAB logo

Aquest és un espai on es poden trobar les dades turístiques de la comarca de La Garrotxa, tant les de l'oferta com la demanda.

L'entorn del G-LAB també permet accedir a un diagnòstic del grau de sostenibilitat de la destinació, sobre la base de l'anàlisi creuat de diferents indicadors.


Comenceu a explorar les dades de la Garrotxa.


Accedir a les dades

Turisme Garrotxa
Consell Comarcal Garrotxa.png
Europarc
Darrera actualitació de les dades dia 23/04/2024